Adalet ve Kalkınma | Ayşe Uçar

Köşe Yazıları | Ayşe Uçar

Adalet, gücü elinde olanın adaletine değil, adaletin gücü elinde tuttuğu sürece geçerli olduğuna inanarak sağlanır…

Hukukun düzenlediği hukuk kurallarının tam olarak uygulandığı ülkeler adaletlidir, adalet hakkı korumak içindir. Hak nedir? Hukuk tarafından tanınan, yararlanılması hak sahibinin iradesine bırakılan ve korunmasını isteme hususunda bireyin yetkili sayıldığı menfaatlerdir.

Ve dahi devletleri yöneten hükümetlerin asli görevi adaleti sağlamaktır.

Adaletin sadece saraylarında sağlanacağını düşünmek, bir yanılgıdır, O bir güvencedir elbette, oysaki hayatın olağan akışı içinde adaleti sağlayabilmek, kendi topraklarında yaşayan halkın refahını, güvenliğini, sağlık ve eğitim ihtiyaçlarını sağlamakla başlar.

İşte bunlar adalet saraylarının dışında, hukuk kurallarının şartlandırmaları dışında insani adalettir. Adil bir paylaşım, adil bir dağılım, yüksek bir üretim, hukuk kurallarının sadece kâğıt üzerinde kalmasını gerçek kılar.

Oysaki adalet; çocukları, kadınları, yaşlıları tüm çirkin ve düzeysiz hayatlardan uzak tutmaktır, hiç kimseyi başka birine muhtaç bırakmamaktır, hiç kimseye bir başkasının hakkını vermemektir, başkalarının hakları ile güç kazanmamaktır, gücü elinde bulunduranın adaletinin ne denli güçlü olduğunu ölçmemektir.

Hukuk kuralları hakları tanımlamıştır.

1.Kamu hakları                                                                                                                                                           2.Özel haklar

Bu başlıklar altında maddelere ayrıştırılmış, isimlendirilmiş haklarımız önemlidir.

Kamu hakları; özel nitelikli, genel nitelikli, kişisel haklar, siyasi haklar, sosyal ve ekonomik haklar.

Özel haklar; mülkiyet hakları, mutlak haklar, kişilik hakları, malvarlığı vb. özel yaşama dair koruyucu haklardır.

Halkın hukuk kuralları içindeki hakkı olan sosyal ve ekonomik kamu hakları; kişinin toplum hayatı içindeki sosyal ve ekonomik faaliyetler ile ilgili olan; bireylere Devletten olumlu bir davranış, bir hizmet isteme imkânını tanıyan haklardır, bu haklara isteme hakları (pozitif statü hakları) denir.

Hukuk kuralları çerçevesinde bu hakkımızı arayabiliyor muyuz?

Sosyal ve ekonomik faaliyetler ile alakalı olarak biz Türk milleti devletten (son 15 yıldır AKP hükümetinden) bu haklarımız ile ilgili hangi karşılığı bulduk!

Sosyal hizmetlerde bizleri onlarca yıl ve milyarlarca borca batırarak yapılan yol ve köprüleri, parasının yatırımcıya özel bankalardan verilen krediler ile açılan özel hastaneleri ve yine parasını bizlerin ödediği ve maalesef kötü eğitim veren özel okulları!

Ekonomik faaliyetler hakkımızı koruyabildik mi peki?

Çiftçimiz, hayvancılık yapan insanlarımız, güya teşvik ödenekleri ile maalesef işten soğutuldular. 90 milyon hektar tarım alanımız ekim dışı bırakıldı.

Trakya’da ürünler sattırılamadı ve çiftçilerin toprakları yabancı bankaların eline geçmeye başladı… Adım adım Filistin!

Hangi adalet! Hukuk kurallarının zaten uygulanmadığı bu ortamda vicdani adalet var mı?

Adaletin kökünden sarsıldığı son dönemde medya hukukunu da tanımayan hükümet sayesinde onlarca yazarımızın kalemi kırıldı, onlarca akademisyenimizin çocuklarımıza iyi eğitim vermeleri engellendi,15 Temmuz rezaleti sonrası olağanüstü hal ile gelen KHK’lar çok fazla can yakmaya başladı.

Kalkınma politikamız, çürümüş vicdanlarda, ahlaksız dillerde, paracı gönüllerde, koltuk sevdasında, mevkii peşinde olan çürük insanların içinde maalesef çöktü.

Bizim bu temiz ve ahlaklı hayatımızda vicdanı çirkin, sözleri çirkin olanlar bizlerin bu haykırışlarını, namuslu direnişlerini,  kendi çirkin sözleriyle engellemeye, öyle göstermeye çalışacaklardır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk;  “Adaletin küçüldüğü ülkelerde, büyük olan artık suçlulardır” diyor…

Efendiler;

Adalet senin elinde, hakkını korumak senin görevin, senin olanın elinden alınmasına müsaade etme!

Vicdanlarımızı en çok yaralayan sevgili ülkemin değerli kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e uzatılan çirkin sözlere susma…

Adalete olan güvenimizi yineleyerek Cumhuriyetimizin büyüyüp gelişeceğine, ülkemizin her türlü saldırıya karşı bizlerin hukukunu ve memleketin düzenini koruyacağına inanmış olarak devam edebilmek için, kırılmış ümitlerimize, bozguna uğramış adalet sistemimize rağmen M.K. Atatürk’ten aldığımız güç ile adaleti yeniden sağlayacağız.

Adalet ve kalkınma bir partinin sadece ismi, oysa bizlerin hedefidir.

Adalet uğruna, bu topraklar uğruna can veren, mücadele eden Türk milletine SELAM OLSUN.

ATAM ile kalın ATAM evlatları.

Facebook Yorumları
Ayşe Uçar on TwitterAyşe Uçar on Wordpress
Ayşe Uçar
"Söz konusu vatansa,gerisi teferruattır diyen" Atatürkçü,Cumhuriyet kadını...
%d blogcu bunu beğendi: