Laikliği Kurban Etmeyin-Murat Selam

Köşe Yazıları | Murat Selam

“Çuvaldızı başkasına, iğneyi kendine batır” özdeyişi, özeleştiriyi açıklayan çok güzel bir örnektir…

CHP üyesi olarak bu yazıda iğneyi kendime batırarak bir özeleştiri yapacağım…

Halk arasında haksız olarak oluşan bir algıya dayanılarak CHP muhalifleri, siyasi rant sağlamak için CHP’yi din düşmanı olarak göstermektedirler…

Kurucumuz ve CHP’nin onursal Genel Başkanı büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, Allah ile kişi arasında olan din olgusunun, cahil din adamlarının elinden alarak bu konuda uzmanlaşmış kişilere teslim etmek ve böylece dini hurafelerden arındırmak için İmam Hatip okullarını, İlahiyat Fakültesini kurmuştur…

Bununla ilgili, 3 Mart 1924 tarihinde kabul edilen 430 sayılı Tevhidi Tedrisat Kanunu 4. Maddesinin günümüz Türkçesiyle şöyledir

“Milli Eğitim Bakanlığı yüksek din uzmanlarını yetiştirmek üzere Üniversitede (Sonradan İstanbul Üniversitesi adını aldı) bir İlahiyat Fakültesi kuracak ve imam ve hatip gibi din görevini yapan memurların yetişmesi için de aynı okullar açılacaktır…”

Bu gerçeği din düşmanlığı olarak değerlendirmek insafsızlık olduğu kadar, laik eğitim karşıtlığıdır…

Aydınlanmanın temeli, insanların özellikle din konularındaki vesayetten çıkmalarıdır.Laiklik bu nedenle çok önemlidir…

Laiklik, dinin baskı ve müdahalelerine karşı bireyi ve toplumu korumak gereksinimi sonucu ortaya çıkmıştır…

Laiklik,insan aklının önünü açmaktır!

Laiklik,inanç özgürlügüne saygıdır!

Laiklik,gerçek islamın teminatıdır!

Bundan rahatsız olanlarda sadece dinden nemalanan dincilerdir!

12 Eylül 1980 darbesi sonrasında kabul edilen 1982 Anayasasının 24. maddesinde ilkokullarda zorunlu hale getirilen Din Kültürü ve Ahlak öğretimi, 13 yıldır iktidarda bulunan ve birinci önceliği din olan AKP tarafından, din öğretimine çevrilmiş bulunmaktadır…

Bırakın ilkokullarda, tüm öğretim kurumlarını bu çerçevenin içine almanın büyük çabası içindedirler…

Vatandaşların başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), zorunlu din derslerinin kaldırılmasına karar verdiği halde, bu zorunluluk hala devam etmekte ve iktidarın daha önce verilen ayni nitelikteki bir kararda olduğu gibi AİHM’nin kararına uyacağına dair bir işaret de görülmemektedir…

Bu açıklamadan sonra gelelim girişteki iğne özeleştirisine…

 

63 İslam ülkesi arasında tek laik ülke, Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Türkiye Cumhuriyetidir…

Laiklik gerçek dinin, vicdan özgürlüğünün teminatıdır…

Ne yazık ki 92 yıllık cumhuriyet döneminde, laikliğin büyük bir tehdit altında olduğu dönem AKP’nin 13 yıllık iktidar dönemidir…

Hala CHP’yi, laik cumhuriyet rejiminin teminatı olarak gören aydınlar…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, yönetime geldikten sonra dinsiz algısını yıkmak ve dindar kesimden oy almak amacıyla yıllarca sağ kesimde siyaset yapan ,laiklik düşmanı insanları partiye transfer ederek önemli görevler vermesi tam bir akıl tutulması tam bir gaflet,dalalet ve hatta hıyanettir.

İğneyi kendime batırarak diyorum ki;

“Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk:”Cumhuriyet’in temelinin laik bir dünya görüşüne dayalı olduğu hiçbir zaman unutulmamalı ve bu gerçek gözden kaçmamalıdır. Zira Türk halkı teokratik (şeriatçı) yönetimden çok acı çekmiştir. Geri kalışının nedenleri arasında bunun önemli bir yeri vardır.” derken

Din düşmanlığı algısını yok etmek ve dindar kesimden oy almak uğruna laikliği kurban etmeyelim…

Halkla birebir temasa geçerek bu algının yanlışlığını anlatmak varken, işin kolayına kaçarak sağa direksiyon kırmanın alemi nedir?

CHP, ancak sol tabanına, işçiye, memura, emekliye, küçük esnafa, dar gelirliye dönük olarak politika yaptığı, bunların sosyal ve ekonomik durumlarını nasıl düzelteceğine dair projelerini anlaşılır şekilde anlattığı zaman eminim ki ayni kesimde olan dindarlardan da oy alarak iktidar olma yolunu açacaktır…

Türk siyasetinde CHP soldadır, solda kalmak zorundadır…

Haksız olduğumu söyleyen varsa söylesin…

Not:Bu yazım 06.02.2016 tarihinde  Medya Günlüğünde yayınlanmıştır.

Facebook Yorumları
Murat Selam on EmailMurat Selam on FacebookMurat Selam on InstagramMurat Selam on TwitterMurat Selam on Wordpress
Murat Selam
Medya Siyaset Genel Yayın Yönetmeni
Ülkesi ile ilgili sorunlara kafa yoran ve bununla ilgili çözüm yolları arayan Türklüğüne aşık iş adamı. Köşe yazarı Medya Siyaset ve Atatürk Bir Fikirdir imtiyaz sahibi-genel yayın yönetmeni .

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: